Portfolio

 

 

Portfolio

portfolio-pannof29

Pannof Bouquet
001

portfolio-pannof26

Pannof Bouquet
002

portfolio-pannof18

Pannof Bouquet
003

portfolio-pannof19

Pannof Bouquet
004

portfolio-pannof23

Pannof Bouquet
005

portfolio-pannof25

Pannof Bouquet
006

portfolio-pannof20

Pannof Bouquet
007

portfolio-pannof33

Pannof Bouquet
008

portfolio-pannof11

Pannof Vessel
001

portfolio-pannof7

Pannof Vessel
002

portfolio-pannof3

Pannof Vessel
003

portfolio-pannof4

Pannof Vessel
004

portfolio-pannof8

Pannof Vessel
005

portfolio-pannof6

Pannof Vessel
006

portfolio-pannof10

Pannof Vessel
007

 


portfolio-pannof14

Pannof Vessel
007

portfolio-pannof1

Pannof Flowers in the Box
001

portfolio-pannof2

Pannof Flowers in the Box
002

15042198_1769723579944809_7629919241326724232_o-1

Pannof Flowers in the Box
003

14591880_1761825347401299_3869361159329204658_n

Pannof Flowers in the Box
004

portfolio-pannof9

Pannof Flowers in the Box
005

portfolio-pannof13

Pannof Wreath
002

portfolio-pannof27

Pannof Wreath
003

portfolio-pannof28

Pannof Flowers in the Box
001

portfolio-pannof5

Pannof Vessel
002

portfolio-pannof34

Pannof Vessel
005

portfolio-pannof3

Pannof Vessel
003

portfolio-pannof17

Pannof Flowers In Basket
001

portfolio-pannof21

Pannof Bouquet
002

portfolio-pannof24

Pannof 
001

portfolio-pannof15

Pannof
002

portfolio-pannof16

Pannof 
003

portfolio-pannof32

Pannof Coffe Hot Mocha
001

1-1

 พวงมาลา ดอกไม้ประดิษฐ์ กราบพระบรมศพ

001

1-2

พวงมาลา ดอกไม้ประดิษฐ์ กราบพระบรมศพ

002

1-3

พวงมาลา ดอกไม้ประดิษฐ์ กราบพระบรมศพ

003

1-4

พวงมาลา ดอกไม้ประดิษฐ์ กราบพระบรมศพ

004

1-5

พวงมาลา ดอกไม้ประดิษฐ์ กราบพระบรมศพ

005

1-6

พวงมาลา ดอกไม้ประดิษฐ์ กราบพระบรมศพ

006

2-1

พวงมาลา ดอกไม้สด กราบพระบรมศพ

001

2-2

พวงมาลา ดอกไม้สด กราบพระบรมศพ

002

3-1

 

พวงหรีดดอกไม้สด

001

3-2

พวงหรีดดอกไม้สด

002

3-3

พวงหรีดดอกไม้สด

003

3-4

พวงหรีดดอกไม้สด

004

3-5

พวงหรีดดอกไม้สด

005

3-6

พวงหรีดดอกไม้สด

006

4-1

หรีดพัดลม ดอกไม้สด

001

4-2

หรีดพัดลม ดอกไม้สด

002

4-3

หรีดพัดลม ดอกไม้สด

003

4-4

หรีดพัดลม ดอกไม้สด

004

5-1

Flowers Box
001

5-2

Flowers Box
002

5-3

Flowers Box
003

5-4

Flowers Box
004

5-5

Flowers Box
005

5-6

Flowers Box
006

5-7

Flowers Box
007

5-8

Flowers Box
008

6-1

Flowers Basket
001

6-2

Flowers Basket
002

6-3

Flowers Basket
003

6-4

Flowers Basket
004

6-5

Flowers Basket
005

6-6

Flowers Basket
006

7-3

Fruits & Flowers Basket
001

7-2

Fruits & Flowers Basket
002

7-1

Fruits & Flowers Basket
003

8-1

แจกันดอกไม้สด  
001

8-2

แจกันดอกไม้สด  
002

8-3

แจกันดอกไม้สด  
003

9-1

Bouquet
001

9-2

Bouquet
002

9-3

Bouquet
003

9-4

Bouquet
 004

9-5

Bouquet
005

9-5

Bouquet
006

10-1

Pannof Balloon
 001

10-2

Pannof Balloon
002

10-3

Pannof Balloon
003

10-4

Pannof Balloon
 004

 


Pannof Flowers 

– Pannof Bouquet 

– Pannof Vessel 

– Pannof Flowers In The Box

– Pannof Flowers In Basket 

– Pannof Wreath

Floral Decoration 

 – Home

 – Office

Floral Event Design

 – Wedding

 – Party

 – Grand Opening Ceremony

 – Funeral Ceremony