Portfolio

 

 

Portfolio

portfolio-pannof29
Pannof Bouquet
001
portfolio-pannof26
Pannof Bouquet
002
portfolio-pannof18
Pannof Bouquet
003
portfolio-pannof19
Pannof Bouquet
004
portfolio-pannof23
Pannof Bouquet
005
portfolio-pannof25
Pannof Bouquet
006
portfolio-pannof20
Pannof Bouquet
007
portfolio-pannof33
Pannof Bouquet
008
portfolio-pannof11
Pannof Vessel
001
portfolio-pannof7
Pannof Vessel
002
portfolio-pannof3
Pannof Vessel
003
portfolio-pannof4
Pannof Vessel
004
portfolio-pannof8
Pannof Vessel
005
portfolio-pannof6
Pannof Vessel
006
portfolio-pannof10
Pannof Vessel
007

 

portfolio-pannof14
Pannof Vessel
007
portfolio-pannof1
Pannof Flowers in the Box
001
portfolio-pannof2
Pannof Flowers in the Box
002
15042198_1769723579944809_7629919241326724232_o-1
Pannof Flowers in the Box
003
14591880_1761825347401299_3869361159329204658_n
Pannof Flowers in the Box
004
portfolio-pannof9
Pannof Flowers in the Box
005
portfolio-pannof13
Pannof Wreath
002
portfolio-pannof27
Pannof Wreath
003
portfolio-pannof28
Pannof Flowers in the Box
001
portfolio-pannof5
Pannof Vessel
002
portfolio-pannof34
Pannof Vessel
005
portfolio-pannof3
Pannof Vessel
003
portfolio-pannof17
Pannof Flowers In Basket
001
portfolio-pannof21
Pannof Bouquet
002
portfolio-pannof24
Pannof 
001
portfolio-pannof15
Pannof
002
portfolio-pannof16
Pannof 
003
portfolio-pannof32
Pannof Coffe Hot Mocha
001
1-1

 พวงมาลา ดอกไม้ประดิษฐ์ กราบพระบรมศพ

001
1-2

พวงมาลา ดอกไม้ประดิษฐ์ กราบพระบรมศพ

002
1-3

พวงมาลา ดอกไม้ประดิษฐ์ กราบพระบรมศพ

003
1-4

พวงมาลา ดอกไม้ประดิษฐ์ กราบพระบรมศพ

004
1-5

พวงมาลา ดอกไม้ประดิษฐ์ กราบพระบรมศพ

005
1-6

พวงมาลา ดอกไม้ประดิษฐ์ กราบพระบรมศพ

006
2-1

พวงมาลา ดอกไม้สด กราบพระบรมศพ

001
2-2

พวงมาลา ดอกไม้สด กราบพระบรมศพ

002
3-1

 

พวงหรีดดอกไม้สด

001
3-2

พวงหรีดดอกไม้สด

002
3-3

พวงหรีดดอกไม้สด

003
3-4

พวงหรีดดอกไม้สด

004
3-5

พวงหรีดดอกไม้สด

005
3-6

พวงหรีดดอกไม้สด

006
4-1

หรีดพัดลม ดอกไม้สด

001
4-2

หรีดพัดลม ดอกไม้สด

002
4-3

หรีดพัดลม ดอกไม้สด

003
4-4

หรีดพัดลม ดอกไม้สด

004
5-1
Flowers Box
001
5-2
Flowers Box
002
5-3
Flowers Box
003
5-4
Flowers Box
004
5-5
Flowers Box
005
5-6
Flowers Box
006
5-7
Flowers Box
007
5-8
Flowers Box
008
6-1
Flowers Basket
001
6-2
Flowers Basket
002
6-3
Flowers Basket
003
6-4
Flowers Basket
004
6-5
Flowers Basket
005
6-6
Flowers Basket
006
7-3
Fruits & Flowers Basket
001
7-2
Fruits & Flowers Basket
002
7-1
Fruits & Flowers Basket
003
8-1
แจกันดอกไม้สด  
001
8-2
แจกันดอกไม้สด  
002
8-3
แจกันดอกไม้สด  
003
9-1
Bouquet
001
9-2
Bouquet
002
9-3
Bouquet
003
9-4
Bouquet
 004
9-5
Bouquet
005
9-5
Bouquet
006
10-1
Pannof Balloon
 001
10-2
Pannof Balloon
002
10-3
Pannof Balloon
003
10-4
Pannof Balloon
 004

 

Pannof Flowers 

– Pannof Bouquet 

– Pannof Vessel 

– Pannof Flowers In The Box

– Pannof Flowers In Basket 

– Pannof Wreath

Floral Decoration 

 – Home

 – Office

Floral Event Design

 – Wedding

 – Party

 – Grand Opening Ceremony

 – Funeral Ceremony